Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh

Anh chàng Lawrence Edmonds (26 tuổi) đã hành hương một quảng đường dài 5.000 dặm (hơn 8000 km) để trực tiếp thăm 42 nhà thờ lớn trên đất nước Anh.

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Trong lần cá cược với bạn, Lawrence đã chấp nhận lời thử thách của người bạn đó là phải đi đến các nhà thờ lớn ở Anh và tại mỗi nơi đến, anh phải dùng lưỡi liếm ít nhất một lần lên ngôi nhà thờ đó. “Chúng tôi không hiểu vì sao lại cá cược như vậy. Tôi đã “nếm” rất nhiều địa điểm khác nhau trên đất nước này”, Lawrence cười nói.

Lawrence đã đi khắp đất nước, thăm một số nhà thờ như: Durham, Guildford, Derby, York, Winchester, Chelmsford and Lincoln. Chuyến đi của anh đã kéo dài suốt 13 tháng.

Xem một số hình ảnh của Lawrence Edmonds tại một số nhà thờ ở Anh:

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ
Bradford

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Bristol

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Chelmsford

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Chester

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Exeter

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Gloucester

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Hereford

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Lichfield

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Newcastle

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Peterborough

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ
Liverpool

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ
Salisbury

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

St Edmundsbury

Chàng trai thăm và “liếm” 42 nhà thờ ở Anh | Lawrence Edmonds,thăm,liếm,nhà thờ

Wakefield

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com