Quý đọc giả có truyện ngắn chia sẽ vui lòng gửi tới mail [email protected] !

Với những bạn muốn đăng truyện dài tập . Vui lòng liên hệ https://www.facebook.com/truyenmacothat.net ! Bên mình sẽ cấp tài khoản đăng truyện dài tập miễn phí .