oan hồn

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Oán Nghiệp

4.7
Chương 4 Tháng Mười 25, 2022
Chương 3 Tháng Mười 25, 2022

Quỷ Mẫu làng Hoành Đông

3.7
Phần cuối Tháng Bảy 31, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 31, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

Sau Lũy Tre Làng

4.3
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

CÂY DẦU DÙ MA ÁM

3
Phần 4 Tháng Sáu 24, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 24, 2022

Hồn Trinh Nữ

5
Chương 8 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 22, 2022

TIẾNG VỌNG HỒN AI

3.7
Chương 6 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 22, 2022

Những Ngày Kinh Hoàng

4
Phần 7 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022

SẮC ĐẸP BỊ ĐÁNH CẮP

5
CHAP 8 Tháng Sáu 15, 2022
CHAP 7 Tháng Sáu 15, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

Nhà Ma CMT8

4
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Về Âm Phủ

3.7
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Đêm

2.5
Chap 6 Tháng Sáu 11, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 11, 2022

Ma Trên Đồi Chè

5
Phần 6 Tháng Sáu 11, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 11, 2022

TRÙNG TANG QUỶ NƯỚC

5
Chương 10 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 9 Tháng Sáu 11, 2022

Ầu Ơ Ví Dầu

2.5
Chương 17 Tháng Sáu 10, 2022
Chương 16 Tháng Sáu 10, 2022