oan hồn

Oán Linh Dưới Giếng

3.5
Chap 8 Tháng Mười 31, 2022
Chap 7 Tháng Mười 31, 2022

Oán Nghiệp

4.5
Chương 4 Tháng Mười 25, 2022
Chương 3 Tháng Mười 25, 2022

Quỷ Mẫu làng Hoành Đông

5
Phần cuối Tháng Bảy 31, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 31, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

CÂY DẦU DÙ MA ÁM

1
Phần 4 Tháng Sáu 24, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 24, 2022

Hồn Trinh Nữ

5
Chương 8 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 22, 2022

TIẾNG VỌNG HỒN AI

3.7
Chương 6 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 22, 2022

Những Ngày Kinh Hoàng

4
Phần 7 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022

SẮC ĐẸP BỊ ĐÁNH CẮP

5
CHAP 8 Tháng Sáu 15, 2022
CHAP 7 Tháng Sáu 15, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

Nhà Ma CMT8

4
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Về Âm Phủ

3.7
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Đêm

2.5
Chap 6 Tháng Sáu 11, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 11, 2022

Ma Trên Đồi Chè

5
Phần 6 Tháng Sáu 11, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 11, 2022

TRÙNG TANG QUỶ NƯỚC

5
Chương 10 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 9 Tháng Sáu 11, 2022

Ầu Ơ Ví Dầu

3
Chương 17 Tháng Sáu 10, 2022
Chương 16 Tháng Sáu 10, 2022