oan hồn

Quỷ Mẫu làng Hoành Đông

5
Phần cuối Tháng Bảy 31, 2022
Chương 11 Tháng Bảy 31, 2022

ÂM KHÍ

5
PHẦN 11 Tháng Bảy 31, 2022
PHẦN 10 Tháng Bảy 31, 2022

Sau Lũy Tre Làng

5
Chương 25 Tháng Bảy 21, 2022
Chương 24 Tháng Bảy 21, 2022

MA QUỶ LỘNG HÀNH

3
Chap 5 Tháng Bảy 9, 2022
Chap 4 Tháng Bảy 9, 2022

MẸ CỦA OAN HỒN

5
Đoạn 8 Tháng Bảy 5, 2022
Đoạn 7 Tháng Bảy 5, 2022

CÂY DẦU DÙ MA ÁM

0
Phần 4 Tháng Sáu 24, 2022
Phần 3 Tháng Sáu 24, 2022

Hồn Trinh Nữ

0
Chương 8 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 7 Tháng Sáu 22, 2022

TIẾNG VỌNG HỒN AI

1
Chương 6 Tháng Sáu 22, 2022
Chương 5 Tháng Sáu 22, 2022

Những Ngày Kinh Hoàng

0
Phần 7 Tháng Sáu 15, 2022
Phần 6 Tháng Sáu 15, 2022

SẮC ĐẸP BỊ ĐÁNH CẮP

0
CHAP 8 Tháng Sáu 15, 2022
CHAP 7 Tháng Sáu 15, 2022

BA ĐỜI TRẢ NGHIỆP

5
Chap 5 Tháng Sáu 15, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 15, 2022

Nhà Ma CMT8

4
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Về Âm Phủ

0
Phần 6 Tháng Sáu 13, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 13, 2022

Chuyến Xe Đêm

4
Chap 6 Tháng Sáu 11, 2022
Chap 5 Tháng Sáu 11, 2022

Ma Trên Đồi Chè

0
Phần 6 Tháng Sáu 11, 2022
Phần 5 Tháng Sáu 11, 2022

TRÙNG TANG QUỶ NƯỚC

5
Chương 10 Tháng Sáu 11, 2022
Chương 9 Tháng Sáu 11, 2022

Ầu Ơ Ví Dầu

1
Chương 17 Tháng Sáu 10, 2022
Chương 16 Tháng Sáu 10, 2022

Hồn Ma Trên Sông

0
Chap 5 Tháng Sáu 10, 2022
Chap 4 Tháng Sáu 10, 2022

NGƯỜI MẸ MA

2
Phần 8 Tháng Sáu 9, 2022
Phần 7 Tháng Sáu 9, 2022