Điêu khắc ấn tượng trên những trang sách

Điêu khắc ấn tượng trên những trang sách  | Sản phẩm lạ, Ý tưởng độc đáo, Sản phẩm điêu khắc
Anne Frank 

 4 gương mặt được vinh dự chọn để khắc lên sách là: Anne Frank  (tác giả cuốn sách “Nhật ký Anne Frank” nổi tiếng, tuy là người Đức gốc Do Thái, nhưng Anna đã có phần lớn thời gian sống ở Hà Lan và cuốn nhật ký cũng được viết bằng tiếng Hà Lan), Vincent van Gogh (danh họa người Hà Lan), Louis van Gaal (HLV bóng đá người Hà Lan) và Kader Abdollah (nhà văn người Hà Lan).

Điêu khắc ấn tượng trên những trang sách  | Sản phẩm lạ, Ý tưởng độc đáo, Sản phẩm điêu khắc
Vincent van Gogh

Điêu khắc ấn tượng trên những trang sách  | Sản phẩm lạ, Ý tưởng độc đáo, Sản phẩm điêu khắc
Louis van Gaal

Điêu khắc ấn tượng trên những trang sách  | Sản phẩm lạ, Ý tưởng độc đáo, Sản phẩm điêu khắc
Kader Abdollah

Tuần lễ sách này được tổ chức để quảng bá cho văn học Hà Lan, mỗi năm sẽ chú trọng đến 1 thể loại sách cụ thể. Thể loại nổi bật năm nay là tự truyện.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com