Sửa nhà đào được xương người!

Sửa nhà đào được xương người! | chuyện lạ,chuyện kỳ quặc,đào được xương người,hài cốt
Nền nhà trước khi sửa

Những người thợ xây đã tìm thấy tất cả có bốn bộ hài cốt, gồm một người đàn ông, hai phụ nữ, và một đứa trẻ.

Sửa nhà đào được xương người! | chuyện lạ,chuyện kỳ quặc,đào được xương người,hài cốt

Sửa nhà đào được xương người! | chuyện lạ,chuyện kỳ quặc,đào được xương người,hài cốt

Các xét nghiệm đã chứng minh những bộ xương đã có từ rất lâu. Các chuyên gia tin rằng bộ xương này là từ thời kỳ Saxon và đã hơn 1.000 năm tuổi.

Hiện tại những bộ xương này sẽ được đưa tới viện bảo tàng.

Nghe Audio Truyên Mới

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com