Những kỷ lục ấn tượng nhất 2010

Nuốt cùng một lúc 18 lưỡi gươm, nín thở trong 1 phút 20 giây… là những kỷ lục ấn tượng nhất được xác lập trong 2010.  Bryan Berg (Mỹ) đã sử dụng 218.792 quân bài từ 4.051 bộ tú để xây dựng 3 mô hình các công trình nổi tiếng tại Macao, bao gồm khách…