Người mặc áo chống bom chạy nhanh nhất

Trung sĩ Eric Dean Johnson trong bộ trang phục Bomb-suit đã chạy được quãng được dài hơn 1,6 km chỉ trong khoảng thời gian là 8 phút 42 giây. Bomb-suit là trang phục dành cho các binh lính hoạt động trong lĩnh vực dò phá bom mìn. Một bộ Bomb suit nặng trung bình khoảng 36kg. Trung sĩ …