Những Câu Chuyện Về Việc Gọi Hồn , Áp Vong

ÁP VONG – ĐIỀU KỲ DIỆU Những Chuyện gọi hồn ,áp vong qua lời kể của người trong cuộc Tôi đã đi áp vong tại văn phòng nhà ngoại cảm NguyễnNgọc Hoài, sau lần tiếp cận với người âm, tôi suy nghĩ rất nhiều về thế giới tâm linh, thế giới có thật mà tôi…