ba chi em

Họ cũng đã chứng kiến sự phổ biến của đèn điện, bếp gas và sự xuất hiện của ti vi, máy tính, Internet. Hilda Greening, 107 tuổi, Jean Underwood, 104 tuổi và Mary Hunt, 97 tuổi là 3 chị em thọ nhất nước Anh. Họ có tất cả 12 con, 17 cháu và 29 chắt. […] Ba chị em gái thọ nhất nước Anh

Họ cũng đã chứng kiến sự phổ biến của đèn điện, bếp gas và sự xuất hiện của ti vi, máy tính, Internet. Hilda Greening, 107 tuổi, Jean Underwood, 104 tuổi và Mary Hunt, 97 tuổi...