Đôi cá biết tương tư

Đôi cá này hễ gặp nhau là “hôn môi” thắm thiết và khi bị tách đôi thì…tuyệt thực. Tại khu chợ Kiến Nghiệp thuộc Trú Mã Điếm (một địa cấp thị của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), ai cũng biết tới “cặp tình nhân” cá nổi tiếng. Được nuôi dưỡng trưng bầy và rao bán…