TRUYỆN NGẮN : GƯƠNG VONG HỒN

Nguồn : Trường Tồn Lời mở đầu người xưa vẫn truyền tai nhau rằng trên đời này thật sự có tồn tại và sự hiện diện của ma quỷ nhưng đến thời buổi văn minh , khoa học tiến bộ như bây giờ thì lại có 1 sự giải thích khác về ma quỷ đó…