Cá Trê Trắng

“Trước hết, đây là truyện tôi viết dựa trên một vài lần trãi nghiệm cảm giác gặp những điều kì dị, khó hiểu. Tất nhiên sẽ có những tình tiết là có gió trong đó để tăng tính hấp dẫn, nhưng gió chỉ sẽ chiếm 20-30%, tôi đảm bảo điều đó. Bắt đầu thôi nhỉ?…