Những cách chữa bệnh có 1-0-2 trên thế giới

Những phương pháp chữa bệnh này giống như phương pháp chữa cổ truyền và cũng như một số mẹo mà người xưa để lại. Nhiều khi chúng lại rất hiệu quả, không tốn nhiều tiền của, nhưng với điều kiện người bệnh phải tìm đúng thầy – những người đã từng có nhiều kinh nghiệm,…