Cái Gác Xếp

Cái nóng Sài Gòn là nực nội, bức bối, đi ra ngoài một chút là phải xối từ đầu tới chân mới không bị rít rịt bởi mồ hôi… cũng bởi vậy trưa trời trưa trật là chẵng ai muốn ra khỏi nhà. Ba chị em trốn trên cái gác xếp nhỏ trong căn nhà…