Những câu chuyện… – Tác Giả °Khói°

Ma dấu… Đêm đó,mưa rơi rả rích ,mình cùng thằng bạn tên Tuấn đi đám cưới ở xóm bên cạnh về, không rõ là mấy giờ nhưng lúc đó trời tối kinh lắm,nhà nào nhà nấy đều tắt đèn ngủ hết.Hai thằng đi tới ngang bãi đất trống có Cây đa và bụi tre gai…bỗng…