TRUYỆN MA KINH DỊ : CĂN PHÒNG KHÓA KÍN

Tác Giả : FrenzyFive | Trường Tồn Đã hơn tám giờ tối. Thật là tai hại! Ngày mai nộp bài mà bây giờ Thảo Nguyên mới phát hiện mình để quên xấp tài liệu ở trường. Bài tập này khá quan trọng. Nếu không hoàn thành, Nguyên có thể gặp rắc rối lớn, cả ở…