Rắn 5 đầu ở Ấn Độ

Tất cả những ai nhìn thấy những bức ảnh này đều cảm thấy rùng mình khiếp sợ với chú rắn có đến tận 5 cái đầu. Hình ảnh một chú rắn 5 đầu đã được tìm thấy ở Infosys University Campus, Karnataka, Ấn Độ. Hình ảnh chú rắn 5 đầu kì quái Tuy nhiên nó…