Tay không bắt cá khổng lồ

Tại Mỹ có hội những người "bắt cá bằng tay" mà không dùng tới bất kỳ một loại dụng cụ được sử dụng thông thường nào khác. Điều đáng nói là những con cá được họ bắt không phải là những con cá có kích cỡ bình thường mà là những con cá da trơn…