Người nhảy dù 40.005 lần

Don Kellner, một cựu thuyền trưởng trong Không lực Hoa Kỳ – người hiện đang sở hữu một doanh nghiệp nhảy dù – đã thiết lập kỷ lục Guinness thế giới. Ông đã nhảy ra khỏi máy bay cùng chiếc dù với 40.005 lần. Thành tích này cũng khiến ông Don phá vỡ kỷ lục…