Cuộc sống chật vật của cặp song sinh dính liền

Cặp sinh đôi dính liền Carmen và Lupita người Thái Lan đã sống hòa thuận với 2 chiếc đầu, 4 cánh tay và 2 chân, chung cơ quan sinh sản và hệ tiêu hóa. Mẹ của cặp song sinh này muốn nhờ các bác sĩ làm phẫu thuật tách rời nhưng do chung cột sống…