Người kể đồg thời là người đăng, người nhìn thấy và chứg kiến các hiện tượg ( Tien Rocky – Doraemon )

Câu chuyện thứ 4: Người nằm cạnh. Cũg là lúc còn bé, vào một ngày khi mình đag nằm ngủ trog phòg một mình ko nhớ ngày hay đêm nữa nhưg hìh như là ngày thì phải, đag ngủ ngon lành thì tự nhiên trong tâm trí mình bắt đầu mơ một giấc mơ cực…