“Cậu nhóc” 30.000 năm tuổi

“Cậu nhỏ” thời tiền sử này có độ dài là 20,32cm và “nó” không chỉ được dùng để hỗ trợ… sex. Các nhà khoa học đã tin rằng, họ đã tìm thấy một chiếc đồ chơi tình dục (sex toy) sau khi phát hiện và ghép hàng chục những mảnh đá lại với nhau. Hình…