Kỷ lục mới về cây cầu dài nhất

Phải mất 4 năm ròng rã, người ta mới có thể hoàn thành cây cầu dài kỷ lục này. Một kỷ lục thế giới mới vừa được xác lập với cây cầu dài nhất được xây dựng ở Trung Quốc. Đó là cây cầu có chiều dài hơn 42 km, được nối từ Hoàng Đảo tới…