Bưu điện dưới nước

Nằm ở độ sâu 3m dưới mặt nước nơi đó có một cuộc sống thật sự với một bưu điện vô cùng độc đáo. Bưu điện độc đáo này nằm bên bờ Hideaway Island. Những nhân viên bưu điện cần mẫn với công việc của mình Các công việc được tiến hành như một bưu…