Không tưởng những ca cấy ghép tái tạo khuôn mặt tại Hoa Kỳ

Từ năm 2008, các chuyên gia Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều ca cấy ghép và tái tạo mặt mang tính bước ngoặt, nhằm giúp các nạn nhân lấy lại bộ mặt của mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Các ca phẫu thuật này không hề dễ dàng mà đòi hỏi thời gian…