Những cây nấm khổng lồ

Mỗi cây nấm có chiều cao và kích thước ngang với cánh tay của 1 thanh niên cường tráng. Ở Tiệm Sơn, Trung Quốc, có những cây nấm rất to, mỗi cây nặng khoảng hơn 2 kg. Người dân chụp ảnh cùng những cây nấm to lớn khác thường Cây nấm cao, to bằng cánh…