Loại ớt cay nhất thế giới

Gerald Fowler đến từ công ty The Chilli Pepper Company đã tạo thành công loại ớt Naga Viper có nồng độ cay lên tới 1,382,118 Scoville Heat Units, lập kỷ lục loại ớt cay nhất thế giới. Cường độ cay Scoville heat units, viết tắt là SHU được gọi theo tên của một nhà hóa…