Cây Noel 124 tuổi

Các gia đình trên khắp thế giới thường sử dụng một cây Noel để trang hoàng cho Giáng sinh từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên,gia đình nhà Parker có vẻ đặc biệt hơn. Cây Noel của gia đình này đã 124 tuổi. Cây Noel được mua vào năm 1886 với giá khoảng 3.000…