Cây thông Noel giá 11 triệu USD

Khách sạn The Emirates Palace (tại Tiểu các Vương quốc Ả – rập) vừa trưng bày cây thông Noel cao 13m với các đồ vật trang trí trị giá tới 11 triệu USD. Đồ trang trí cây thông Noel gồm 181 vòng cổ và hoa tai kim cương, chuỗi ngọc chai, vòng tay bằng ruby…