Cô gái có chân biến dạng khổng lồ

Cô gái này sẽ phải cưa chân do không đủ khả năng chữa trị phần biến dạng suốt 5 năm trời. Một cô gái từ tỉnh Ganzhou, Trung Quốc tên là Lui Huayan đang đối mặt với nguy cơ phải cưa chân vì cô không đủ khả năng chữa trị phần chân biến dạng đến…

Người phụ nữ có chân biến dạng khổng lồ

Một người phụ nữ đang đối mặt với nguy cơ phải cưa chân vì cô không đủ khả năng chữa trị phần chân biến dạng đến khổng lồ. Người phụ nữ này là Lui Huayan, đến từ tỉnh Ganzhou, Trung Quốc. Cô Lui Huayan cho biết, chân phải cô bắt đầu sưng to bất thường…