Tuyển Tập Những Câu Truyện Ma Có Thật Kể Lại Chap 45

Chuyện thứ nhất : Đây là chuyện đầu tiên mình gặp và từ đấy mình tin là có ma vs thần thánh thật Ở ngoài Bắc có một trò gần giống vs cầu cơ là Bói chén. Bạn nào ở ngoài Bắc thì chắc cũng biết cái trò này rồi. Hồi đấy mình lớp 8…