307 ngày chạy bộ liên tục

22.582km là quãng đường mà ông Serge Girard đã vượt qua trong 307 ngày chạy bộ liên tục. Ông Serge Girard, 56 tuổi, người Pháp đã thiết lập kỷ lục Guinness thế giới mới về chạy bộ không nghỉ khi ông đã vượt qua quãng đường 22.582km trong 307 ngày. Ông Serge Girard nguyên là…