Nude chạy tiếp sức suốt 3 ngày đêm

Hơn 40 thanh niên tham gia nude chạy tiếp sức trên quãng đường dài 746 km. Từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, hơn 40 cư dân mạng đã có mặt tại Hải Nam để tham gia cuộc thi tiếp sức từ thành phố Hải Khẩu tới Tam Á rồi lại trở về Hải Khẩu. Toàn…