Chiếc Áo Bùa Ma – Full TruyenMaCoThat.Net

Chiếc Áo Bùa Ma – Full TruyenMaCoThat.Net tôi khen ngợi ông ta về cung cách ăn mặc lịch sự của ông ta ; và tôi còn cả gan hỏi tên hiệu người thợ may của ông ấy. Ông ta nở một nụ cười mỉm khó hiểu, tựa như ông đã chờ sẵn câu hỏi ấy…