Chiếc bút nằm 25 năm trong dạ dày

Chiếc bút không bị không bị hư hại và vẫn có thể viết bình thường sau 25 năm nằm trong dạ dày. Các bác sĩ vừa lấy chiếc bút ra khỏi dạ dày của một cụ bà người Anh, sau khi nó đã nằm trong đó 25 năm khiến giới y học sửng sốt. Chiếc…