50 năm nghiêm cứu người ngoài hành tinh

50 năm, để tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái đất, nhà thiên văn học Frank Drake đã hướng kính thiên văn vô tuyến vào những vì sao và lắng tai để có thể nghe bất cứ một tín hiệu lạ nào. Ông không hề nghe thấy những người ngoài hành tinh (viết tắt…