Bảo tàng kỳ lạ trên mẫu nude

Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước bộ sưu tập từ các bảo tàng này. Bộ sưu tập có tên "Museum Anatomy" này là tập hợp những hình ảnh xuất hiện ở khắp các bảo tàng trên thế giới, 2 nghệ sĩ body – painting Chadwick Gray và Laura Spector là người đã nên những…