“Mẹ” chó chăm 5 con chuột cống nhum

Ông Dương Văn Tám, ngụ ấp Vĩnh Đông, xã Vĩnh Thanh, H.Phước Long (Bạc Liêu) kể lại, khoảng 3 tháng trước ông cùng một số thanh niên trong xóm dắt theo mấy con chó đi săn chuột đồng ngoài ruộng. Chó làm “mẹ nuôi” 5 con chuột cống nhum Trong lúc đào một hang chuột…