Đấu vật trong nước sốt

Cuộc thi đấu vật trong nước sốt thế giới lần thứ 4 vừa được tổ chức với những tràng cười hết cỡ bởi 1000 lít nước sốt được đổ lên người các thí sinh. World Gravy Wrestling Championships là cuộc thi đấu nhau trong một không gian được đổ đầy nước sốt. Năm nay là…