Phụ nữ Uruguay nude để chống nạo phá thai

Mới đây, một nhóm phụ nữ Uruguay đã bạo gan khỏa thân, chỉ vẽ sơn người (body paiting) ở những chỗ "cần che", tập trung trước cửa văn phòng Quốc hội của nước này để phản đối việc chính phủ cho phép nạo phá thai dưới 3 tháng. Nhóm phụ nữ này đã không ngần…