Những bức ảnh hiếm về gà không đầu

Dù bị mất đầu nhưng chú gà này vẫn sống thêm 18 tháng và nổi danh toàn thế giới. Mike là chú gà không đầu nổi tiếng toàn thế giới. Chú bị mất đầu vào tháng 10/1945. Mặc dù không còn đầu nhưng chú gà này vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường Chú gà…