Khỏa thân để chữa bệnh tâm lý

Cô Sarah White, 24 tuổi, một tín đồ tâm thần học ở New Yok, Mỹ, mở lớp chữa bệnh cho những người có vấn đề về tâm lý bằng cách nói chuyện với họ khi trên người cô không một mảnh vải che thân. Cô Sarah là lập trình viên tự do nhưng đã tham…