chứng kiến bị ma nhập. – Tác Giả Răng Khểnh

Từ bé đến giờ, e được chứng kiến người bị ma nhập 2 lần rồi. E k phải là người quá tín đâu ạ, vì e chỉ lơ lửng ở giữa khoa học và tâm linh thôi, nhưng các cụ bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Trước giờ e được nghe…