Những chuyến đi sương – Tác giả Khả Bắc

Câu chuyện xảy ra khi mà đồng hồ còn là một thứ xa xỉ ở nông thôn như quê tôi, thời gian lúc bấy giờ chỉ được đo bằng tiếng gà trong đêm. Và nhân vật trong câu chuyện cũng đã ở cái tuổi lên ông lên bà. Ngày bấy giờ, ở quê tôi mô…