Những Chuyện Kì Lạ Khó Hiểu – Tác Giả bomvang

1. Ai đã gọi e 20 năm trước? Đêm đó, khoảng tháng 5, em đang học, chừng 1h thì mất điện. Đáng ra thì ngủ sớm nhưng tiếc mạch đang vào, em còn nhớ rõ là đang ôn bộ đề Hoá, đang hí hoáy hữu cơ, thế là châm nến học tiếp. Trời oi, không…