Những kiểu làm từ thiện kỳ lạ nhất

Cùng với mục đích từ thiện nhưng nhiều người đã nghĩ ra những cách gây quỹ rất độc. Cho sờ ngực Ngày 26/8 vừa qua tại Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra một hoạt động kêu gọi từ thiện vô cùng độc đáo với tên gọi Erotica Will Save The World (tạm dịch là…