Chuyện ma bà kể – Tác Giả vandaibk1

bà mình năm nay gần 80 rồi. hồi nhỏ hay nghe bà kể chuyện ma. có 3 chuyện mà bà tận mắt thấy. truyện 1- nhà bố mẹ đẻ của bà có cái ao khá to. khi xưa nghe đâu có cô trong làng chết đuối dưới ao. chuyện sau khi bà lấy chồng, cũng…