Chuyện ma Trường Em – Tác Giả LSS

Trường xây cũng lâu đời rồi nên cũng âm u cũ kĩ lắm. Cạnh trường là 1 cái chùa lúc nào cũng nhang khói nghi ngút, nhiều khi tụi em chạy ra sân chơi hoặc tập thể dục khói nhang bay xốn hết cả mắt (trường em có 2 cái sân, 1 cái sân rộng…