Truyện Ma Thời Lính – Của Chú Nguyễn Văn Sơn

( Đây chỉ đơn tuần là một câu chuyện ma thôi , mình mong các bạn không đề cập tới chính trị quốc gia nhé ) Gởi đến các bạn câu chuyện của tôi như đã hứa ! Tôi là một người lính VNCH thuộc tiểu đoàn 3 Sói Biển . Tên Nguyên Văn Sơn…