Những mẩu chuyện về gia đình em – Tác Giả totoisadog

Chào các thím Hôm nay mình xin kể lại cho mọi người một vài trường hợp tâm linh mà mình, người thân, người yêu, vân vân và vân vân đã gặp phải. Ai bảo mình hư cấu thì các thím tin hay ko thì tùy, vì mình là thằng con trai ít khi nào tin…